May 27, 2012 at 19:54

// Tags: Xtina Christina Aguilera // 11 Notes

May 13, 2012 at 01:41

// Tags: Xtina Christina Aguilera // 19 Notes

May 12, 2012 at 22:50

// Tags: Xtina Christina Aguilera // 28 Notes

May 12, 2012 at 22:44

// Tags: Xtina Christina Aguilera Chris Mann The Voice // 45 Notes

May 01, 2012 at 15:03

// Tags: Xtina Christina Aguilera // 17 Notes

May 01, 2012 at 14:57

// Tags: Xtina Christina Aguilera Adele // 28 Notes

May 01, 2012 at 14:55

// Tags: Xtina Christina Aguilera // 30 Notes
that gif is not mine ;D

May 01, 2012 at 14:55

// Tags: Xtina Christina Aguilera the voice // 38 Notes
I’m baaaaack

I’m baaaaack

May 01, 2012 at 14:53

// Tags: Xtina Christina Aguilera // 12 Notes

April 20, 2012 at 10:09

// Tags: Xtina Christina Aguilera // 36 Notes
RSS // Mobile // Archive
Blizzard Theme by Kaya Murer